Domů Tags Posts tagged with "Zdeněk Hájek"

Zdeněk Hájek

Zdeněk Hájek je jedním z nejvýznamnějších českých mykologů, jehož jméno se v této oblasti rozhodně neobejde bez pozornosti. Zabývá se mykologií už téměř 50 let a patří k nejaktivnějším a nejuznávanějším odborníkům v této oblasti. Svým způsobem může být považován za jednoho z velkých pionýrů tohoto oboru v České republice.

Zdeněk Hájek je předsedou Mykologického klubu Plzeň, který spolupracuje s Centrem biologie, geověd a envigogiky FPE ZČU v Plzni. Ve své dlouhé kariéře se nejenom věnoval sběru a studiu hub, ale také spolupracoval s profesionálními mykology v celé ČR i na Slovensku. Účastnil se mnoha exkurzních setkání v nejrůznějších lokalitách v bývalém Československu a i po rozdělení na ČR a SR v tom pokračuje.

Zdeněk Hájek má za sebou mnoho let mapování růstu hub v okolí Plzně. Jeho práce vyústila v publikaci „Mykoflóra území při dolním toku Střely“ ve Sborníku Západočeského muzea Plzeň, kde jsou také uložené četné exsikáty jeho sběrů hub. Dále publikoval přes desítku odborných článků v České mykologii, Mykologickém sborníku a v Mykologických listech.

Zdeněk Hájek je pro svůj obor skutečně výjimečný, a to nejen díky svým znalostem a zkušenostem, ale také díky svému velkému nadšení a vztahu k přírodě. Jeho přínos pro mykologii v ČR je zásadní, ať už se jedná o jeho práci na mapování růstu hub v okolí Plzně, nebo o spolupráci s dalšími odborníky. Zdeněk Hájek je skutečně jedním z těch, kteří svou prací a přístupem k přírodě přinášejí do světa mykologie něco neobyčejného.