Ulcerózní kolitida a nutnost chirurgického zákroku

Pacienti s ulcerózní kolitidou se někdy nevyhnou invazivnímu zákroku, který spočívá v odstranění tlustého střeva. Děje se tak zpravidla u velmi těžkých případů onemocnění, kdy pacient nereaguje na farmakologickou léčbu, případně vznikla akutní komplikace, kterou je nutno řešit chirurgicky. Komplikacemi je myšleno zejména protržení tlustého střeva, silné krvácení apod.

Ulcerózní kolitida a Crohnova choroba - jak žít a jíst kvalitně
Veronika Hanzlíková, autorka kurzu o Ulcerozní kolitidě

Operace ulcerózní kolitidy

Chirurgickému zákroku se nakonec bohužel nevyhne asi 25 – 40 % pacientů. Odstranění tlustého střeva je závažným zásahem do organismu, přesto může pacientovi přinést konečnou úlevu. Je to dáno tím, že se odstraní „problémová“ tkáň, kterou imunitní systém organismu z neznámých příčin napadá. Celkově lékaři rozlišují asi 4 typy operací ulcerózní kolitidy, lišící se a používané v závislosti na míře poškození tlustého střeva, ale pro základní rozdělení postačí rozlišení dle staré a nové metody:

  • Proktokolektomie s terminální ileostomií
  • Proktokolektomie s ileopouchanální anastomózou

První metoda je dřívější zlatý standard používaný v chirurgii jako konečné řešení ulcerózní kolitidy. Odstraní se při ní jak tlusté střevo, tak konečník. Následně se vytvoří ileostomie, což je vývod z tenkého střeva na břišní stěnu.

Dnes je zlatým standardem chirurgické léčby ale spíše druhá, modernější varianta. V tomto případě je totiž zachována kontinence stolice. Toho je dosaženo tak, že po odstranění tlustého střeva je tenké střevo napojeno přímo k řitnímu otvoru, který se ponechá. Z konce tenkého střeva se vytvoří „vak“, který supluje funkci tlustého střeva. Stolice tak může přirozeně odcházet. Tato metoda však není bez rizika. Mohou totiž vznikat funkční a zánětlivé komplikace.

Jdeme k operaci

Před operací je potřeba nechat se informovat lékařem o všech aspektech a možných komplikacích v souvislosti s vaším zdravotním stavem. Zákrok vám může pomoci dostat nemoc pod kontrolu, pokud jiné možnosti selhávají, je nerozumné s ním otálet.

Napsat komentář