Základní osnova pletení košíků s pevným dnem

Pedig nám umožňuje vytvořit koše všech tvarů a barev, ale také další ozdoby z proutí. Můžeme tak nejen získat mnoho zajímavých vlastnoručně vyrobených produktů, ale také máme možnost se v tomto v zajímavém koníčku stále zdokonalovat a posouvat kupředu. Existuje však osnova, kterou má mnoho pedigových košíků společných a která je základem. Pojďme se ji tedy naučit.

x

Chci získat 4 videa ZDARMA >>>

x

(Pro získání lekcí ZDARMA stačí pouze provést BEZPLATNOU registraci a VYPLNIT e-mail a heslo, ihned Vám budou videa ZPŘÍSTUPNĚNA)

Jednotlivé části výroby košíků

Pokud pletete první košíky, zvolte raději předem připravené dno s navrtanými dírkami. Vlastnoručně se jej můžete učit vyrobit, až získáte zkušenosti se základním systémem pletení. Ten se příliš neliší bez ohledu na velikost a tvar košíků. Základní osnova, zejména pokud s pedigem začínáte, je u většiny košíkových výrobků stejná.

  • Opletení dna osnovními pruty / výroba dna
  • Samotný výplet
  • Uzavírka osnovních prutů

Při práci se předem připraveným dnem si do každé z dírek navážeme pruty směrující vzhůru – ty se nazývají osnovní. Osnovní pruty se využívají jako základní konstrukce, ale také k opletení dna a uzavření celého pletení. Proutky, které mezi nimi proplétáme, jsou pak nazývány jako opletek. Špičky osnovních prutů sestříháme do špičky, aby se s nimi lépe pracovalo. Jejich požadovanou délku volíme podle plánované výšky koše, k tomu přičteme 5-8 cm na opletení dna a dalších 20 cm na uzavírku, v případě složité uzavírky ještě dalších 10 cm.

Tvarování košíku

Při pletení tvarujeme a udržujeme osnovní pruty v rovině nebo v požadovaném tvaru, kterého chceme dostáhnout – pokud například chceme vytvořit košík s postupně se rozšiřujícím tělem, nastavíme tímto způsobem i osnovní pruty. Při úpravě směřování v průběhu pletení se změna tvaru košíku projeví odhadem po dvou až třech řadách opletků. Samotné opletky košík netvarují, jen vyplňují. Dáváme však pozor, abychom výplet při spirálovitém postupování vždy ukončili na stejném místě, jako jsme ho začali, aby byla stěna rovná a ne na jedné straně vyšší.

x

Chci získat 4 videa ZDARMA >>>

x

Napsat komentář