Podvinek a autorské právo – jak je to s používáním motivu, který vytvořil někdo jiný?

Každý, kdo paličkuje, jistě potvrdí, že krajkářství je určitá forma umění, ze které vzniká umělecké dílo. Skvělou dovedností je krajku z nití vytvořit, ale také daný vzor nebo motiv obrázku navrhnout tak, aby se dal upaličkovat a aby vypadal vizuálně dobře. A právě na tuto problematiku se, stejně jako u jiných druhů umění, také vztahují autorská práva.

Paličkování – Úvodní video

X

X

(Pro získání lekcí ZDARMA stačí pouze provést BEZPLATNOU registraci a VYPLNIT e-mail a heslo, ihned Vám budou videa ZPŘÍSTUPNĚNA)

X

Zákon autorského práva

Výsledná krajka je vaším výtvorem a po hmotné stránce vám zcela patří. Ale zákon pamatuje i na nehmotnou část a tou je samotný design. Nápad na něj, který je zpracovaný do formy podvinků, upravují autorská práva, konkrétně tedy zákon č. 121/2000 Sb., který pojednává doslova „o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů“.

Používání podvinků, které vytvořil někdo jiný

Autorský zákon upravuje používání všech uměleckých děl od literárních, přes obrazové až třeba po počítačové programy. Pokud podvinek vytvořil někdo jiný než vy, je třeba si dávat pozor, zda ho smíte nejen použít a výslednou krajku prodat, ale také rozmnožovat kopírovat a přetiskovat – to znamená i například jej vkládat na internet na vaši webovou stránku. Autorská práva jsou dokonce chráněna ještě 70 let po smrti autora. Je možné tedy bez omezení využívat takové podvinky, které:

  • Jsou výslovně určené k volnému použití
  • Máte povolení jejich tvůrce
  • Jejichž autor je déle než 70 let po smrti

Týká se jen prodeje

Pokud své krajky nechcete prodávat a tvoříte je jen sobě pro radost, nemusíte si – krom kopírování a šíření materiálů – dělat s autorskými zákony příliš starosti. Pokud se však rozhodnete nějaký svůj kousek prodat, pamatujte na daná pravidla. Často bývají totiž porušována a může se stát, že autor podvinku nebo chráněné značky (od Hello Kitty až po Coca-Colu) se bude domáhat svého práva.

X

Napsat komentář